herb Gminy Dębe Wielkie
facebook
INFORMACJA ODNOŚNIE WYPŁACANIA DOFINANSOWANIA ZA ZAKWATEROWANIE UCHODŹCÓW

Według  Art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni.

Na podstawie ust. 2 § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty stawka takiego świadczenia wynosi 40zł za osobę za dobę.

W świetle prawa wnioski o wypłacenie takich świadczeń możecie państwo składać od dnia wczorajszego (16.03.2022r), a Gmina według § 3 ust. 2 ma miesiąc czasu na rozpatrzenie takich wniosków. W celu usprawnienia procesu zarówno rozpatrywania wniosków jak i wypłaty świadczenia Urząd Gminy prosi jednak, żeby wnioski takie były składane na początku każdego miesiąca (od 1 kwietnia) lub gdy osoba zaprzestanie zapewniać zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Wszelkie świadczenia z tego tytułu według § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia płatne są od dołu, tj. tylko za okres poprzedzający datę złożenia wniosku.

Świadczenie będzie wypłacane osobom po sprawdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy Dębe Wielkie faktycznego zapewnienia zakwaterowania w deklarowanych dniach.

Do wniosku o wypłatę świadczenia właściciel obiektu musi złożyć odpowiednie oświadczenia oraz kartę osoby przyjętej do zakwaterowania za każdą osobę, której udzielił zakwaterowania.

Wzór wniosku, oświadczeń oraz karty w załączniku.


Як отримати номер PESEL
1 Запишіться на прийом в Канцелярії Управління Гміни
2. Заповніть заяву, але не підписуйте її.
3. Принести в Управління необхідні документи:
  • заповнена заява,
  •  паспорт або посвідчення особи, водійські права або свідоцтво про народження
  • одна фотографія. Фото можна зробити в місті Мінськ Мазовецькі (Mińsk Mazowiecki).
4. При наданні номера PESEL повинні бути присутні діти віком від 5 років.
Jak otrzymać numer PESEL (uchodźcy z Ukrainy)
1. Zarezerwuj termin w kancelarii Urzędu Gminy
2. Wypełnij wniosek ale nie podpisuj go.
3. Przynieś wymagane dokumenty do urzędu:
  • wypełniony wniosek
  • paszport lub dowód osobisty albo prawo jazdy albo akt urodzenia
  • jedno zdjęcie. Zdjęcie można wykonać w mieście Mińsk Mazowiecki.
4. Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne podczas nadawania numeru PESEL.

Звертайтеся до людей з громадянством України в офісі ґміни Дебе Велике.
Катажина Долбаковська
тел. +48 664 671 957
електронна пошта: ukraina@debewielkie.pl
Kontakt dla osób obywatelstwa ukraińskiego w naszym Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
Katarzyna Dołbakowska
tel. +48 664 671 957
e-mail: ukraina@debewielkie.pl

W związku z często pojawiającymi się pytaniami na temat możliwości pomocy ludziom znajdującym się na Ukrainie oraz uchodźcom ukraińskim – o szczegóły możecie państwo pytać pod numerem telefonu 25 756 47 44 lub 668 947 012.

ODRADZA SIĘ PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW NA WŁASNĄ RĘKĘ. Gest ten jest bardzo szlachetny i zasługuje na pochwałę, nie jest on jednak na tą chwilę konieczny. Zarówno na ternie Gminy Dębe Wielkie, jak i na terytorium całego kraju jest jeszcze mnóstwo miejsc zakwaterowania zorganizowanych przez jednostki administracji publicznej i to tam w pierwszej kolejności powinni być kierowani uchodźcy. Przyjmując kogoś do siebie przyjmujecie państwo na siebie odpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo tych osób, ale także za wiele kwestii formalnych i prawnych. Ponadto na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji, że zostaną państwu zwrócone jakiekolwiek poniesione koszty (Gmina dokłada wszelkich starań, by załatwić tą kwestię), a ich czas pobytu może wynosić nawet kilka miesięcy.
Jeśli mimo to ktoś już przyjął (lub zamierza przyjąć w ciągu następnych kilku dni) do siebie uchodźców z Ukrainy proszony jest o pilny kontakt pod numer 25 756 47 44 lub 668 947 012 w celach informacyjnych oraz w celu ustalenia konieczności udzielenia ewentualnej pomocy.

Wszystko w jednym miejscu w sprawach pomocy dla obywateli z Ukrainy. Na stronie internetowej pod adresem Pomoc Ukrainie Dębe Wielkie w komentarzach będą podawane na bieżąco  informacje co pilnie potrzebujemy. Poprosimy o konkretną reakcję w komentarzu.