herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH DOMOWYCH

 • Zgłoszenie problemu dot. zwierząt bezdomnych – Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – 25 756 47 49,
 • Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności osobniki chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,
 • Odłowienie jest przeprowadzone po uprzednim stwierdzeniu i pisemnym zaświadczeniu o bezdomności zwierzęcia przez sołtysa danego sołectwa, a w przypadku jego nieobecności – członka rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywało,

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy trafiają do schroniska w miejscowości Małe Boże:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska, Schronisko dla zwierząt, Małe Boże 7A,  26-804 Stromiec

strona internetowa: https://www.facebook.com/Schronisko-dla-zwierząt-Małe-Boże-101452824724492/

 • OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie poprzez współpracę z opiekunami społecznymi, realizuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi. Koty wolno żyjące to koty, które urodziły się w stanie dzikim i nie mają właściciela. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega m.in. na: prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów, dokarmianiu przez wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom w okresie jesienno-zimowym, tj. od października do marca oraz obligatoryjną sterylizację lub kastrację na wniosek opiekunów społecznych.

ADOPCJA ZWIERZĄT MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

 • Gmina Dębe Wielkie wprowadza możliwość refundacji kosztów sterylizacji, kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych po okazaniu faktury przez mieszkańca adoptującego bezdomne zwierzę lub będącego opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego wystawionej na Gminę Dębe Wielkie za wykonanie w/w zabiegu w dowolnym gabinecie weterynaryjnym:
 • do 300 złotych w przypadku kota,
 • do 500 złotych w przypadku psa.
 • Przed złożeniem faktur należy zgłosić się do Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – pokój 49 II piętro w celu podpisania umowy adopcyjnej psa/zgłoszenia się na społecznego opiekuna kota wolno żyjącego.

NOWE DZIAŁANIE NA RZECZ OGRANICZENIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

BEZPŁATNA STERYLIZACJA KOTÓW I PSÓW BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ WŁAŚCICIELI

 1. Właściciel psa lub kota składa wniosek o bezpłatną sterylizację/kastrację do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii – pokój 49 II piętro.
 2. Warunkiem uzyskania talonu na zabieg jest złożenie wniosku oraz oświadczenia o stałym zamieszkaniu na terenie gminy.
 3. Zabieg  przeprowadzany jest w lecznicy „CITOVET” lekarz weterynarii ANDRZEJ MASTALERZ, ul. Okrzei 12B, 05-300 Mińsk Mazowiecki na podstawie talonu przedstawionego przez właściciela zwierzęcia.
 4. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, aż do wykorzystania środków przeznaczonych w budżecie gminy.