herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH DOMOWYCH

 • Zgłoszenie problemu dot. zwierząt bezdomnych – Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – 25 756 47 49,
 • Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności osobniki chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,
 • Odłowienie jest przeprowadzone po uprzednim stwierdzeniu i pisemnym zaświadczeniu o bezdomności zwierzęcia przez sołtysa danego sołectwa, a w przypadku jego nieobecności – członka rady sołeckiej, na terenie którego dane zwierzę przebywało,

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy trafiają do schroniska w miejscowości Małe Boże:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Marzena Golańska, Schronisko dla zwierząt, Małe Boże 7A,  26-804 Stromiec

strona internetowa: https://www.facebook.com/Schronisko-dla-zwierząt-Małe-Boże-101452824724492/

 • OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie poprzez współpracę z opiekunami społecznymi, realizuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi. Koty wolno żyjące to koty, które urodziły się w stanie dzikim i nie mają właściciela. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega m.in. na: prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów, dokarmianiu przez wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom w okresie jesienno-zimowym, tj. od października do marca oraz obligatoryjną sterylizację lub kastrację na wniosek opiekunów społecznych.

ADOPCJA ZWIERZĄT MOŻLIWOŚĆ REFUNDACJI ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

 • Gmina Dębe Wielkie wprowadza możliwość refundacji kosztów sterylizacji, kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych po okazaniu faktury przez mieszkańca adoptującego bezdomne zwierzę lub będącego opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego wystawionej na Gminę Dębe Wielkie za wykonanie w/w zabiegu w dowolnym gabinecie weterynaryjnym:
 • do 300 złotych w przypadku kota,
 • do 500 złotych w przypadku psa.
 • Przed złożeniem faktur należy zgłosić się do Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – pokój 49 II piętro w celu podpisania umowy adopcyjnej psa/zgłoszenia się na społecznego opiekuna kota wolno żyjącego.

 

NOWE DZIAŁANIE NA RZECZ OGRANICZENIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

BEZPŁATNA STERYLIZACJA KOTÓW I PSÓW BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ WŁAŚCICIELI

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji czworonogów, szczególnie kotów i psów. Z akcji mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie. Akcja w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Ponadto zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. Przedsięwzięcie potrwa do końca bieżącego roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2022.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez Gminę?

 1. Wypełnić FORMULARZWniosek o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów z terenu Gminy Dębe Wielkie”;
 2. Udać się z wypełnionym formularzem do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii (pok.49, tel. 25 756-47-49) Urzędu Gminy Dębe Wielkie, celem wstępnej weryfikacji wniosku. W przypadku gdy zabieg będzie dotyczyć psa/suki – dodatkowo  do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie;
 3. Z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem, udajemy się do jednego z dwóch gabinetów weterynaryjnych z którym tut. Urząd podpisał umowę:
 • „Citovet” – lek. wet. Andrzej Mastalerz, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Okrzei 12b, telefon 502 208 168
 • „Wetimed” – lek. wet. Magdalena Wróbel, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 56, telefon 502 675 397,

gdzie zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.