herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Bezpłatne Wydawnictwo Gminy:  Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim, Redakcja: Katarzyna Padzik, Adres Redakcji: Urząd Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie, tel. 25 756 47 00, fax. 25 756 47 34, e-mail: sekretariat@debewielkie.pl, Opracowanie Graficzne, Skład, Łamanie: Anna Woźnica, Druk: Drukarnia Białystok, Ignatki 40/2, Kleosin

Rok 2020

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – grudzień 2020r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – wrzesień 2020

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – czerwiec 2020

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – luty 2020

Rok 2019

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – grudzień 2019r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – wrzesień 2019r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – czerwiec 2019r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – kwiecień 2019r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – luty 2019r.

Rok 2018

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie –grudzień 2018r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie –październik 2018r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie –sierpień 2018r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie –czerwiec 2018r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – kwiecień 2018r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – luty 2018r.

Rok 2017

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – grudzień 2017r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – wrzesień 2017r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – czerwiec 2017r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – kwiecień 2017r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – luty 2017r.

Rok 2016

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie- grudzień 2016r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie- październik 2016r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie- sierpień 2016r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie- czerwiec 2016r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – kwiecień 2016r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – luty 2016r.

Rok 2015

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – grudzień 2015r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – wrzesień 2015r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – czerwiec 2015r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – marzec 2015r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – styczeń 2015r.

Rok 2014

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – listopad 2014r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – wrzesień 2014r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – czerwiec 2014r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – marzec 2014r.

 

Rok 2013

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – grudzień 2013r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – wrzesień 2013r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie-czerwiec 2013r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie-marzec 2013r.

Rok 2012

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie-grudzień 2012r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie- wrzesień 2012r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie- czerwiec 2012r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – marzec 2012r.

Rok 2011

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – grudzień 2011r.

Biuletyn Informacyjny Gminy Dębe Wielkie – wrzesień 2011r.