default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • Z uwagi na konieczność ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, na terenie gminy Dębe Wielkie został zamontowany system monitoringu wizyjnego, mający na celu zapewnianie mobilnego monitoringu miejsc dotąd niestrzeżonych. Pozwoli on na monitorowanie obszarów, które są wykorzystywane jako nielegalne wysypiska lub miejsca wykroczeń. Urządzenia monitoringu będą umieszczane w różnych miejscowościach naszej gminy, w zależności od sytuacji i potrzeb danego sołectwa. Kamera po wykryciu ruchu rejestruje zdarzenia poprzez zrobienie zdjęcia, które jest automatycznie wysyłane na telefon komórkowy upoważnionego pracownika.

  W związku z powyższym informuję, że:

  • Administratorem systemu monitoringu jest Wójt Gminy Dębe Wielkie (ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie).
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie możliwy jest pod numerem tel. 25 756 47 44 lub adresem email: iod@debewielkie.pl.
  • System monitoringu stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  • Zdjęcia z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
  • Osoba zarejestrowana przez system ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  • Osobie zarejestrowanej przez system przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.