herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Obraz ilustruje przewodnik pt 'Mój pies"PRZEWODNIK DLA WŁAŚCICIELA MÓJ PIES-WERSJA PDF

 PRZEWODNIK – POROZMAWIAJMY O KOTACH


Okres lęgowy ptaków a wycinka drzew

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, od 1 marca do 15 października obowiązuje okres lęgowy ptaków.

Według Rozporządzenia Ministra Środowiska w okresie lęgowym zakazane jest, m.in.:

  • niszczenie siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,
  • niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd,
  • umyślne płoszenie lub niepokojenie w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Ostatnia nowelizacja prawa NIE ZWALNIA z obowiązku przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym

Z tego powodu, chcąc wyciąć drzewo lub krzewy znajdujące się na naszej posesji, powinniśmy najpierw zorientować się, czy nie zagnieździły się na nich ptaki. Wycinanie drzew zgodnie z prawem zwolnione jest z obowiązku uzyskania zezwolenia, jednak musimy zgłosić nasz zamiar w urzędzie gminy.  Obowiązkowo musimy poinformować o zamiarze usunięcia drzew, których pień mierzony na wysokości 5 cm przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik urzędu gminy dokona oględzin drzewa. Będzie można je usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że urząd nie wniesie sprzeciwu.

Więcej informacji udziela Pani Jolanta Bieńkowska – Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie, tel. 25 756 47 53.

Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Znęcanie się nad zwierzętami oraz nieuzasadnione lub niehumanitarne ich zabijanie jest karane. Są to fundamentalne zasady ochrony zwierząt.

Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) o ochronie zwierząt:
• „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.” (Art. 9 pkt 1)
• „Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.” (Art. 9 pkt 2)

Obowiązki właścicieli zwierząt wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Obowiązek szczepienia

Prawo w Polsce nakłada na posiadaczy psów obowiązek ich zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. Jest to śmiertelna, wirusowa choroba, niebezpieczna również dla ludzi. Każdy pies, który ukończył 3 miesiąc życia, musi zostać poddany szczepieniu, które powtarza się co rok. Poświadcza o tym zaświadczenie wydane przez weterynarza, które powinniśmy okazywać na żądanie uprawnionych osób. Niezastosowanie się do przepisu o obowiązkowych szczepieniach ochronnych zagrożone jest karą grzywny a nawet aresztu.

Za zachowanie psa odpowiada jego opiekun, zatem aby uniknąć zagrożenia, jakie może spowodować czworonóg, należy wykazać się nie tylko znajomością prawa, ale również wyobraźnią i odpowiedzialnością.

Agresywne psy tylko z zezwoleniem
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 28 kwietnia 2003 r. wydał rozporządzenie w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r.,poz.687). Utrzymanie psa, który należy do jednej z wymienionych ras wymaga zezwolenia gminy.

Rasy uznane za agresywne:
amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.