default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • Zarządzeniem nr ZO.0050.100.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. powołano Panią Marlenę Jackiewicz na Pełnomocnika Wójta Gminy Dębe Wielkie do spraw osób niepełnosprawnych.

  Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych ma za zadanie:

  • analizować potrzeby osób niepełnosprawnych,
  • inicjować i opracowywać programy służące poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych,
  • inicjować i koordynować działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnych funkcjonowanie w społeczeństwie,
  • opracowywać projekty programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz współpraca z komórką Urzędu Gminy Dębe Wielkie w zakresie poszukiwania źródeł pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację tych zadań,
  • współpracować z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych,
  • współpracować z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • współpracować z Powiatowym Urzędem Pracy i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim w zakresie realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa a dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • współpracować z Radą Gminy i Sołtysami w zakresie realizacji zadań priorytetowych i powierzonych oraz inicjatyw społecznych w obszarze problematyki osób niepełnosprawnych,
  • inicjować i koordynować realizację programów oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży będących osobami niepełnosprawnymi,
  • przedstawiać Wójtowi propozycje rozwiązań problemów poruszanych przez osoby niepełnosprawne,
  • informować osoby niepełnosprawne bądź ich opiekunów o możliwym wsparciu,
  • uczestniczyć w zespołach zadaniowych opracowujących dokumenty o charakterze programowych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych

  Wszystkie osoby, które borykają się z niepełnosprawnością w każdym wieku zapraszamy do kontaktu z Panią Marleną Jackiewicz poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie w pokoju 44 na II piętrze od poniedziałku do czwartku w godzinach 8-15 oraz w piątek w godzinach 8-14.

  Marlena Jackiewicz
  Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
  tel. (25) 756-47-44
  mail: m.jackiewicz@debewielkie.pl
  Urząd Gminy Dębe Wielkie
  ul. Strażacka 3
  05-311 Dębe Wielkie