default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • Zarządzeniem nr ZO.0050.96.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Dębe Wielkie powoła Pana Krzysztofa Górnika na Pełnomocnika Wójta Gminy Dębe Wielkie do spraw Przedsiębiorców. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

  1) promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Dębe Wielkie,

  2) wspieranie podmiotów gospodarczych działających bądź zamierzających działać na terenie Gminy Dębe Wielkie,

  3) udział w krajowych programach i międzynarodowych inicjatywach wspierających przedsiębiorczość,

  4) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu gospodarczego i organizacjami pozarządowymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w Gminie Dębe Wielkie.

  Pełnomocnik Wójta ds. Przedsiębiorców

  k.gornik@debewielkie.pl

  tel. 25 756 47 28

  Urząd Gminy Dębe Wielkie

  05-311 Dębe Wielkie

  Ul. Strażacka 3