default-logo
facebook
 • Po
 • En •  

  Wypełniając deklaracje podatkowe po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na który przeznaczymy jeden procent naszego podatku.  Zachęcamy Państwa do przekazania dotacji na rzecz  organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dębe Wielkie oraz inne podmioty wyszczególnione poniżej.


  Środki uzyskane z tytułu 1 % przeznaczamy na działania statutowe  pożytku publicznego  w zakresie  edukacji i wychowania,  miedzy innymi na :

  – wspieranie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,o niskim statusie materialnym oraz  w trudnej sytuacji rodzinnej.

  – organizację konkursów dla dzieci  i tym samym odkrywanie utalentowanych uczniów  i  promowanie ich osiągnięć.

  Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 3

  NR KRS 0000039939


  Parafialny Zespół Caritas w Dębem Wielkim działa przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. 

  Nadrzędnym celem tej organizacji jest wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej.  Akcje zorganizowane przez PZC w Dębem Wielkim w 2017 r.:

  • FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – program polega na systematycznym wsparciu osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie i swojej rodzinie podstawowych produktów żywnościowych. PZC jest jedynym dystrybutorem żywności w ramach programu FEAD na terenie gminy i swoją pomocą obejmuje prawie 100 rodzin;
  • wigilia dla osób samotnych;
  • akcja „Daj serce – weź serduszko”;
  • akcja „Drzewko miłosierdzia”;
  • zakup węgla dla potrzebujących rodzin;
  • wykup leków i pomoc w opłaceniu rachunków;
  • dofinansowanie obiadów w szkole.

  Działania Caritas można wesprzeć nie wychodząc z domu. Wystarczy przy rozliczaniu PIT za ubiegły rok, wpisać numer KRS Parafialnego Zespołu Caritas i tym samym przekazać na naszą działalność 1% podatku dochodowego.

  KRS: 0000223182

  Ofiary dowolne lub darowizny można wpłacić także na numer Konta Bankowego: 82 9226 0005 0001 6809 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. oddział w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3