default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • 1. Karta Usług – Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego.

  2. Karta Usług – Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku podatkowego podatkiem leśnym od osób fizycznych

  * Formularz „IL-1 – Informacja w sprawie podatku leśnego”

  3. Karta Usług – Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku podatkiem od nieruchomości od osób fizycznych

  * Formularz „IN -1 – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości”

  4. Karta Usług – Zgłoszenie powstania obowiązku podatkowego lub zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania w ciągu roku podatkiem rolnym od osób fizycznych

  * Formularz „IR-1 – Informacja w sprawie podatku rolnego”

  5. Karta Usług – Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

  * Podanie o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

  6. Karta Usług – Ulga w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

  * Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów

  7. Karta Usług – Podatek od nieruchomości od osób prawnych

  *Deklaracja.

  8. Karta Usług – Podatek leśny od osób prawnych.

  *Deklaracja.

  9. Karta Usług – Podatek rolny od osób prawnych.

  *Deklaracja.

  10. Karta Usług – Podatek od środków transportowych.

  * Deklaracja.

  *Załącznik do deklaracji.

  11. Karat Usług – Rozłożenie na raty, odroczenie, umorzenie podatku.

  *Oświadczenie- zeznanie o sytuacji finansowej i uzyskanych dochodach (stanie majątkowym) w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w zapłacie zaległości podatkowej.

  12. Karata Usług – Zaświadczenia.