herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

1. Karta Usług – Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

* Wniosek.

2. Karta Usług – Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

* Wniosek.

3. Karta Usług – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

* Wniosek.

4. Karta Usług – Zezwolenie na lokalizację zjazdu.

* Wniosek.

5. Karta Usług – Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

* Wniosek (opłaty roczne).

* Wniosek (prowadzenie robót).

*Informacja o sposobie zabezpieczenia robót.

6. Karta Usług-  Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

*Wniosek.

*Wzór umowy dla dróg wewnętrznych.

*Informacja o sposobie zabezpieczenia robót.

7. Karta Usług – Udostępnienie informacji o środowisku.

* Wniosek.

8. Karta Usług – Informacja od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest.

*Informacja.

9. Karta Usług –Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu.

* Wniosek.

10. Karta Usług – Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

* Wniosek.

11. Karta Usług –  Zezwolenie na utrzymania psa rasy agresywnej.

* Wniosek.

12. Karta Usług – Opłata za śmieci.

* Deklaracja.

* Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO w deklaracji śmieciowej.

13. Karta Usług – Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Dębe Wielkie w zakresie: – ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – prowadzenia grzebowisk – prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

14. Karta Usług – Zezwolenie na usunięcie drzew.

15. Karta Usług – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.

* Formularz zgłoszenia.