default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • 1. Karta Usług – Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

  * Wniosek.

  2. Karta Usług – Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

  * Wniosek.

  3. Karta Usług – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

  * Wniosek.

  4. Karta Usług – Zezwolenie na lokalizację zjazdu.

  * Wniosek.

  5. Karta Usług – Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

  * Wniosek (opłaty roczne).

  * Wniosek (prowadzenie robót).

  *Informacja o sposobie zabezpieczenia robót.

  6. Karta Usług – Udostępnienie informacji o środowisku.

  * Wniosek.

  7. Karta Usług – Informacja od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest.

  * Informacja.

  8. Karta Usług –Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu.

  * Wniosek.

  9. Karta Usług – Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

  * Wniosek.

  10. Karta Usług – Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

  * Wniosek.

  11. Karta Usług –  Zezwolenie na utrzymania psa rasy agresywnej.

  * Wniosek.

  12. Karta Usług – Opłata za śmieci.

  * Deklaracja.

  13. Karta Usług – Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Dębe Wielkie w zakresie: – ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – prowadzenia grzebowisk – prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

  14. Karta Usług – Zezwolenie na usunięcie drzew.

  15. Karta Usług – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.

  * Formularz zgłoszenia.