default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • 1. Karta Usług – Zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności i wykonywanie obowiązku meldunkowego.

  * Druki.

  2. Karta Usług – Karta Dużej Rodziny.

  * Wniosek.

  3. Karta Usług – Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

  * Wniosek.

  4. Karta Usług – Wpis do ewidencji i informacji działalności gospodarczej.

  * Wniosek.

  5. Karta Usług – Dowody osobiste.

  * Wniosek o wydanie dowodu osobistego.