default-logo

Klauzula informacyjna obrad sesji Rady Gminy Dębe Wielkie.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) od nowej kadencji obrady każdej sesji Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy linki do transmisji na żywo oraz nagrań archiwalnych

https://www.youtube.com/channel/UCrjNMZGhk2dLyFGuJg-uruw/featured
https://debewielkie.tv-polska.eu/

Jednocześnie informujemy, iż został utworzony System Rada dla Mieszkańców, w którym zawarte są informacje o terminie i porządku obrad danej sesji.

https://debewielkie-rada.alfatv.pl/