herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

 

„Przebudowa dróg ul. Olszowej oraz Brzozowej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”

Zadanie polega na przebudowie dróg na długości 650 m, wykonaniu nawierzchni jezdni – na części ulicy Olszowej oraz na całej ulicy Brzozowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz na sięgaczu i odcinku ul. Olszowej z betonowej kostki brukowej. Na ulicy Brzozowej po stronie północnej i zachodniej wykonanie chodnika. Skomunikowanie działek z drogą będzie odbywało się za pomocą zjazdów z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo w zakresie robót jest wykonanie reprofilacji istniejących rowów przydrożnych oraz umocnienie je płytami ECO.

 


 

Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych

Gmina Dębe Wielkie otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 025 530,00 zł. Dofinansowanie  przeznaczono na wydatki dotyczące przebudowy dróg w miejscowościach: Aleksandrówka, Choszczówka Stojecka, Górki, Rysie, Celinów.