herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

„Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dębe Wielkie” – POLSKI ŁAD – EDYCJA I

Polski Ład

Polski Ład

 

 

 

 

Na ww. zadanie Gmina Dębe Wielkie pozyska z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład dofinansowanie w kwocie 9 025 000,00 zł.


Środki Rządowy Fundusz Polski Ład

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie  polega na budowie ok. 19 km sieci wodociągowej oraz ok. 7,5 km sieci kanalizacyjnej. Zadanie zaspokoi potrzeby mieszkańców, podniesie standard życia, pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska. Budowa sieci wodociągowej umożliwi mieszkańcom podłączenie się do sieci i korzystania z wody o odpowiedniej jakości i ilości. Aktualnie mieszkańcy pobierają wodę ze studni, ale jej jakość nie jest zadawalająca, zaś w okresach suszy jest jej brak. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na wyeliminowanie punktowych źródeł skażenia cieków wodnych i ochronę gleby.

Sieć wodociągowa będzie budowana w części m.in. następujących miejscowości: Rysie, Górki, Teresław, Ruda, Bykowizna, Kąty Goździejewskie Pierwsze, Kąty Goździejewskie Drugie, Cyganka, Gorzanka, Poręby, Dębe Wielkie, Ostrów Kania, Chrośla, Celinów, natomiast sieć kanalizacyjna będzie budowana w części miejscowości: Dębe Wielkie (ul. Leśna, odcinek przy rowie melioracyjnym R-A, sięgacze od ul. Powstańców, sięgacz od ul. Majowej), Aleksandrówka (sięgacze od ul. Warszawskiej, sięgacz od ul. Długiej, ul. Spacerowa), Olesin (ul. Szklarniowa z sięgaczami, ul. Ogrodowa, w części ul. Staropolskiej). Poglądowe rysunki z zakresem prac udostępnione są na stronie BIP Gminy Dębe Wielkie pod linkiem: https://debewielkie.e-biuletyn.pl/index.php?id=2983&p1=szczegoly_zal&p2=65444


 

 

„Przebudowa dróg ul. Olszowej oraz Brzozowej w miejscowości Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie”

Zadanie polega na przebudowie dróg na długości 650 m, wykonaniu nawierzchni jezdni – na części ulicy Olszowej oraz na całej ulicy Brzozowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz na sięgaczu i odcinku ul. Olszowej z betonowej kostki brukowej. Na ulicy Brzozowej po stronie północnej i zachodniej wykonanie chodnika. Skomunikowanie działek z drogą będzie odbywało się za pomocą zjazdów z betonowej kostki brukowej. Dodatkowo w zakresie robót jest wykonanie reprofilacji istniejących rowów przydrożnych oraz umocnienie je płytami ECO.

 


 

Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych

Gmina Dębe Wielkie otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 025 530,00 zł. Dofinansowanie  przeznaczono na wydatki dotyczące przebudowy dróg w miejscowościach: Aleksandrówka, Choszczówka Stojecka, Górki, Rysie, Celinów.