herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Jednostką odpowiedzialną za Program „Rodzina 500+”  w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie gminy Dębe Wielkie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie, II piętro, pok. 57, tel 25 756 47 57

 Więcej informacji na stronie internetowej http://www.gops.debewielkie.pl/