default-logo
facebook
 • Po
 • En
 • 1. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XVIII.0007.175.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  2. Uchwała Rada Gminy Dębe Wielkie KE.XX.0007.185.2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

  *Wzór deklaracji.

  3. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XVIII.0007.173.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  4. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XVIII.0007.172.2016 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

  5. Uchwała Nr KE.XXXIV.0007.255.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  6. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XVIII.0007.171.2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębe Wielkie.

  7.Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XX.0007.184.2016 w sprawie zmiany regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie

  8. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

  9. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie  KE.XXVII.0007.250.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

  10. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XXXVII.0007.340.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

  11. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.VII.0007.69.2019 z dnia 30 maja 2019 roku zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie.

  12. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XII.0007.117.2019 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.