herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Dębe Wielkie na 2023 rok.

ODŁAWIANIE ZWIERZĄT BEZDOMNYCH DOMOWYCH

 • Zgłoszenie problemu dot. zwierząt bezdomnych – Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – 25 756 47 49,
 • Odławianiu podlegają zwierzęta domowe i gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności osobniki chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,

Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy trafiają do schroniska w miejscowości Czaplinek.

Schronisko dla Zwierząt prowadzone przez Pana Dariusza Różyckiego, prowadzącego działalność pod firmą Gabinet Weterynaryjny PRIMA-VET Dariusz Różycki z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna ul. Długa 8, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

strona internetowa: https://www.facebook.com/Schroniskoprimavet

https://www.facebook.com/adopcjeprimavet

 • OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI

Referat Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie poprzez współpracę z opiekunami społecznymi, realizuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi. Koty wolno żyjące to koty, które urodziły się w stanie dzikim i nie mają właściciela. Opieka nad wolno żyjącymi kotami polega m.in. na: prowadzeniu rejestru społecznych opiekunów, całorocznym dokarmianiu przez wydawanie suchej karmy społecznym opiekunom oraz obligatoryjną kastrację na wniosek opiekunów społecznych.

REGULAMIN SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

ADOPCJA ZWIERZĄT – MOŻLIWOŚĆ SFINANSOWANIA ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH

 • Gmina Dębe Wielkie wprowadza możliwość sfinansowania kosztów kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych dla mieszkańców adoptujących bezdomne zwierzę z terenu
 • Gminy Dębe Wielkie lub będących opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego w dowolnym gabinecie weterynaryjnym:
 • do 350 złotych w przypadku kota,
 • do 550 złotych w przypadku psa.
 • Sfinansowanie kosztów jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu wykonania kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie – pokój 49 II piętro, po wcześniejszym podpisaniu umowy adopcyjnej psa lub złożeniu wniosku o wpis do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących

 

DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT

BEZPŁATNA KASTRACJA KOTÓW I PSÓW BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ WŁAŚCICIELI

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji czworonogów, szczególnie kotów i psów. Z akcji mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie. Akcja w efekcie końcowym zminimalizuje liczbę zwierząt trafiających do schronisk. Ponadto zwierzęta pozbawione możliwości rozmnażania są spokojniejsze, zmniejsza się u nich poziom niekontrolowanej agresji powodowanej hormonami, a także zmniejsza się ryzyko wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego. Przedsięwzięcie potrwa do końca bieżącego roku lub do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Gminy Dębe Wielkie na rok 2023.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez Gminę?

 1. Wypełnić FORMULARZ „Wniosek o sfinansowanie kastracji suk i kotek oraz psów i kotów z terenu Gminy Dębe Wielkie”;
 2. Udać się z wypełnionym formularzem do Referatu Gospodarki Komunalnej i Ekologii (pok.49, tel. 25 756-47-49) Urzędu Gminy Dębe Wielkie, celem wstępnej weryfikacji wniosku. Dodatkowo  do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o szczepieniu psa/kota przeciwko wściekliźnie;
 3. Z pozytywnie zweryfikowanym wnioskiem, udajemy się do jednego z dwóch gabinetów weterynaryjnych z którym tut. Urząd podpisał umowę:
 • „Citovet” – lek. wet. Andrzej Mastalerz, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Okrzei 12b, telefon 502 208 168
 • „Wetimed” – lek. wet. Magdalena Wróbel, 05-311 Dębe Wielkie, ul. Warszawska 56, telefon 502 675 397,

gdzie zostanie ustalony termin zabiegu kastracji zwierzęcia.

 • Gmina Dębe Wielkie wprowadza możliwość sfinansowania kosztów kastracji lub innych zabiegów weterynaryjnych dla mieszkańców adoptujących bezdomne zwierzę z terenu Gminy Dębe Wielkie lub będących opiekunem zwierzęcia wolnożyjącego w dowolnym gabinecie weterynaryjnym.