herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

NIE DOTYKAJ! NIE GŁASZCZ! NIE ZABIERAJ

Na przełomie wiosny i lata na świat przychodzi najwięcej dzikich zwierząt m.in. młode sarenki, dziki, lisy, jeże oraz ptaki.  W naszym odczuciu są „taaaakie słodkie”, nieporadne i zagubione. W odruchu serca wiele osób stara się im jakoś pomóc. Ale uwaga, ta pomoc może tylko zaszkodzić. Pamiętajmy! Znalezionego przypadkowo w lesie lub na łące małego zwierzęcia, nie należy absolutnie dotykać, aby nie przekazać mu swojego zapachu, chwytać oraz płoszyć a także karmić.

Położenie gminy sprawia, że dzikie zwierzęta żyją obok nas.  W pierwszych tygodnia życia dzikich zwierząt, samica pozostaje z małymi cały czas w ukryciu. Odchodzi od nich tylko na czas karmienia.

Pamiętajmy!

Młode ciągle narażone są na ataki drapieżników, lisów oraz ptaków.  Ich strategią obronną jest tylko i wyłącznie brak zapachu w pierwszych dniach życia. Dzięki temu drapieżniki, nie mogą ich wyczuć. W żadnym wypadku nie należy również zabierać młodych. Zabrane ze swojego naturalnego środowiska  np. koźlę jest bardzo trudno wychować. Nigdy też, później nie będzie zdolne do samodzielnego życia w lesie.

SZACOWANIE SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ BOBRY

Bobry to zwierzęta objęte ochroną, nie można bez zezwolenia niszczyć tam bobrowych czy płoszyć zwierząt.

Jednak kiedy bobry wyrządzą szkody należy zgłosić się do RDOŚ. Także tam  poszkodowany otrzyma niezbędne informacje o możliwościach zapobiegania negatywnym skutkom działalności bobrów.

Dane kontaktowe:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie dla całego powiatu mińskiego Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce, tel. 25 6443213.

Link do strony i wniosku o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry: https://www.gov.pl/web/rdos-warszawa/wniosek-o-odszkodowanie-za-szkody-wyrzadzone-przez-bobry

W przypadku potrzeby usuwania tam bobrowych także należy zgłosić się do RDOŚ w Warszawie Wydziału Spraw Terenowych w Siedlcach, aby uzyskać zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną.

Do pobrania:

1.Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego (Castor fiber) (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15674). 

SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH  (M.IN. OD DZIKÓW) I PLANY POLOWAŃ ŁOWIECKICH

Szacowaniem szkód łowieckich i wypłatą odszkodowań zajmują się zespoły  powoływane na wniosek osoby poszkodowanej złożony do dzierżawcy obwodu łowieckiego. Zespół składa się z:

  • przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
  • przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego
  • właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Do pobrania:

1.Procedura szacowania szkód łowieckich i dane dzierżawców obwodów łowieckich.