herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Obrazek przedstawia logo Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.Obrazek przedstawia logo Gminnego Ośrodka Kultury w Dębem Wielkim.Gminny Ośrodek Kultury w Dębem Wielkim to nowa samorządowa instytucja kultury w gminie Dębe Wielkie, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2017 r. Siedzibą GOK jest miejscowość Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie. Przedmiotem działania GOK jest wychowanie, edukacja oraz upowszechnianie i promowanie kultury, sztuki i czytelnictwa, w szczególności poprzez: prowadzenie wielokierunkowej działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie  i promowanie kultury i sztuki, wspieranie aktywności społeczności lokalnej w zakresie kultury i sztuki, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczności lokalnej poprzez organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz  współtworzenie jej wartości, zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych, czytelniczych i informacyjnych oraz rozrywkowych społeczności lokalnej, uczestniczenie w upowszechnianiu kultury i sztuki jak również promocja gminy Dębe Wielkie.

Gminny Ośrodek Kultury mieści się w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie, ulica Strażacka 3 , 05-311 Dębe Wielkie, I piętro pokój nr 35.

Gminy Ośrodek Kultury został utworzony na podstawie uchwały ZO.XX.0007.186.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 roku.

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury jest Pani Anna Piotrkowicz: tel. 25 756 47 35,  735 553 555.

https://www.facebook.com

https://www.facebook.com/gokdebewielkie/

http://gokdebewielkie.blogspot.com/