herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Obraz ilustruje logo Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim.Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębem Wielkim to nowa jednostka organizacyjna w gminie Dębe Wielkie, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2017 r.  Przedmiotem działania GOSiR jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Dębe Wielkie w zakresie sportu, sportu szkolnego i rekreacji oraz turystyki. Siedziba Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  mieści się w hali sportowej w Dębem Wielkim przy ulicy Warszawskiej 78B.

Gminy Ośrodek Sportu i Rekreacji został utworzony na podstawie uchwały ZO.XX.0007.187.2016 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 września 2016 roku.

Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Pan Rafał Wtulich, tel: 728 473 959.

https://www.facebook.com/haladebewielkie/