herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Podsumowanie działalności GSW za 2015 rok

Pragnę z całego serca podziękować Państwu za wpłaty członkowskie na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie. W imieniu własnym, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej chcę poinformować o działaniach Spółki w 2015 roku. Był to rok owocnej pracy zakończony sukcesem w postaci kilometrów oczyszczonych, wykoszonych i odmulonych rowów, usuniętych awarii sieci drenarskich ,oraz innych działań będących w zakresie działań Spółki. Nasze działania objęły konserwację rowów polegającą na koszeniu, wycięciu krzaków, odmuleniu sprzętem mechanicznym lub ręcznie oraz rozplantowaniu urobku w następujących
miejscowościach :
• Chrośla – rów H – 1580 mb
• Ruda – rów R2 – 360 mb , RA – 1200 mb, RA1 – 510 mb , 2070 mb
• Górki – rów M – 1180 mb
• Dębe Wielkie – rów H – 300 mb , A – 370 mb , A6 – 280 mb , A – 120 mb , rówA – 690 mb .udział Zakładu Komunalnego 2/3 należnej kwoty.
• Kobierne – rów A6 – 680 mb , A1 – 165 mb
• Choszczówka Stojecka – rów RA11 i RA12 – 1400 mb
• Olesin – rów A – 2005 mb A- 200 mb w Gminie Halinów
• Aleksandrówka – rów E – 450 mb , A8 – 770 mb , A – 110 mb , A5 – 205 mb
• Cyganka – rów – RG i RG1 – 2690 mb
• Celinów – rów A – 1500 mb
Zrealizowana została dotacja z Urzędu Gminy Dębe Wielkie na kwotę 20.000.00 zł GSW DW wykonała również prace wynikające z porozumienia zawartego z GDDKiA na konserwację urządzeń meliorujących w miejscowości Dębe Wielkie na rowach RA – 385 mb ,i RA5 – 80 mb na kwotę 2.340 zł. (brutto). Wykonane zostało koszenie rowu w miejscowości Ruda przy ul. Szkolnej u p. Chmielaka – 45 mb. Łącznie wykoszonych i odmulonych zostało 19300mb rowów. Wykonane zostały naprawy awarii sieci drenarskiej w następujących miejscowościach :
• Aleksandrówka – Nowak Tadeusz , Rogala Piotr -1.041,98 zł
• Celinów – Łokietek Waldemar – 1.343,41 zł
• Chrośla – Witecki Waldemar , Michalski Leszek – 545,60 zł
• Kobierne – Bartkiewicz Paweł – 2.643,00 zł
Łącznie na naprawę awarii drenarskich wydano 5.573,99 zł.
Zakupiony i wymieniony został przepust w Kobiernem za kwotę – 471,07 zł (brutto). Jako Przewodnicząca jestem zadowolona z pracy Spółki i chcę bardzo podziękować za pomoc i współpracę całemu Zarządowi a szczególnie p. Henrykowi Smudze oraz Komisji Rewizyjnej .
Moje podziękowania kieruję do Wójta Gminy Dębe Wielkie pana Krzysztofa Kalinowskiego ,który na każdym kroku wspiera nas i służy pomocą i radą ,oraz Pracownikom Gminy i Radnym.
Pragnę jeszcze raz podziękować wam mieszkańcy Gminy i Członkowie GSW WD bo to dzięki Wam i Waszym wpłatom na rzecz GSW oraz zrozumieniu naszych wspólnych potrzeb mogliśmy zrealizować wyznaczone cele. Życzę sobie i Wam drodzy mieszkańcy aby ten rok był równie pracowity i pomyślny , abyśmy mogli dalej realizować zamierzone cele na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.
Z poważaniem
Renata Smolak
Przewodnicząca GSW DW