herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Szanowni mieszkańcy Gminy Dębe Wielkie oraz Członkowie Gminnej Spółki  Wodnej Dębe Wielkie

Pragnę podzielić się z Państwem działaniami jakich dokonała Spółka w mijającym roku 2016 . Jednakże nie było by to możliwe gdyby nie Wasze składki członkowskie płacone z takim zaangażowaniem i wyrozumiałością oraz zrozumieniem Naszych wspólnych potrzeb . Był to bardzo trudny rok ponieważ często padający deszcz niejednokrotnie opóźniał prace . W tym roku poza składkami członkowskimi płaconymi przez Was otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy Dębe Wielkie w wysokości 20 000 zł oraz dotację ze Starostwa Powiatowego, a także z Urzędu Wojewódzkiego. Staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać te środki oczyszczając i odmulając około 14506 mb rowów i usuwając liczne awarie sieci drenarskich. Z dotacji z Urzędu Gminy DW zostały wykonane konserwacje w następujących miejscowościach :

Dębe Wielkie – rowy RA2 , RA3, RC, RA – 2810mb

Chrośla – rów H                                               400 mb

Górki   –   rów A1                                            1100 mb

Jędrzejnik – rów RA                                         573 mb

Ostrów Kania -rów A                                        880 mb

Celinów – rów RR                                            300 mb

Łącznie wykonano                                          6063 mb

Do konserwacji zostały jeszcze rowy we wsiach : Chrośla rów H – 440 mb ,Rysie RG – 500 mb, Celinów RG i RG1 – 900 mb, Górki A1 120 mb. Gminna Spółka Wodna DW prosiła o zamianę konserwacji rowów RG i RG1 (700mb) we wsi Celinów i Górki A1 (120mb) z powodu wysokiej wody i rosnących drzew w ich dnie (powyżej 10 lat ) , na rów G – 950 mb we wsi  Cyganka. Przypominamy , że w /w  rów był konserwowany w roku ubiegłym na odcinku 1770 mb (cały rów ma 2720 mb ). Wywiązując się z umowy zawartej z UG DW dalej zostały wykonane następujące rowy:

Rysie – rów RG                                                  500 mb

Celinów – rów RG                                              200 mb

Cyganka – rów RG                                              950 mb

Łącznie wykonano                                             1650mb

Z dotacji z Urzędu Gminy wykonano łącznie 7713 mb  .

Wykonaliśmy jeszcze konserwacje w ramach składek członkowskich , dotacji ze Starostwa , częściowego zwrotu kosztów z GDDK i A oraz dotacji Urzędu Wojewódzkiego we wsiach :

Dębe Wielkie rów H- 400 mb , A – 385 mb , C – 800 mb ,

Dębe Wielkie rów A2 – 320mb , A3 i A4 – 700 mb (A3 – 130 mb dla GSW H ) , H- 300 mb

Aleksandrówka rów A5 – 515 mb

Celinów rów RA – 970 mb

Jędrzejnik rów RA – 473 mb

Ostrów Kania row A – 320 mb

Ruda rów A1 – 700 mb

Chrośla rów H – 440 mb

Olesin rów A – 400 mb (GSW H)

Razem z tych środków wykonano 6793 mb .

Gminna Spółka Wodna dokonała licznych napraw drenowania na kwotę 29 300,91 zł . Zostały usunięte 22 awarie we wsiach : Dębe Wielkie , Kobierne , Aleksandrówka , Chrośla. Jak widać GSW DW pracuje z pełnym zaangażowaniem wykorzystując do tego wszystkie możliwe środki .  Pragnę bardzo podziękować Wójtowi Gminy Dębe Wielkie Panu Krzysztofowi Kalinowskiemu za ogromną pomoc jaką udziela Spółce oraz całej Radzie Gminy i pracownikom UG , którzy  zawsze służą pomocą i wsparciem . Dziękuję Członkom Zarządu GSW DW oraz Komisji Rewizyjnej , że są na każde wezwanie poświęcając swój czas dla potrzeb Spółki . Dziękuję również Wam drodzy członkowie GSW DW za zrozumienie potrzeb Spółki i że jesteście z nami . Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok . Z tej okazji pragnę w imieniu własnym oraz Zarządu GSW i Komisji Rewizyjnej życzyć wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Dębe Wielkie z Wójtem Panem Krzysztofem Kalinowskim oraz mieszkańcom Gminy i członkom GSW ZDROWYCH , RADOSNYCH I RODZINNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ,BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO NA KAŻDY DZIEŃ ORAZ SZCZĘŚLIWEGO, NOWEGO ROKU OWOCNEGO W NOWE SUKCESY ZAWODOWE I REALIZACJI ŻYCIOWYCH PLANÓW.

Z poważaniem przewodnicząca Renata Smolak


Walne Zgromadzenie delegatów GSW Dębe Wielkie

Dnia 21 marca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Dębe Wielkie. Poniżej dokumenty do pobrania:

 1. Budżet GSW Dębe Wielkie na rok 2016.
 2. Lista obecności.
 3. Protokół.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Realizacja Planu Finansowego GSW DW za rok 2015
 6. Uchwała Nr 1/WZD/2016
 7. Uchwała Nr 2/WZD/2016
 8. Uchwała Nr 3/WZD/2016
 9. Załącznik do Uchwały Nr 3/WZD/2016
 10. Uchwała Nr 4/WZD/2016
 11. Uchwała Nr 5/WZD/2016
 12. Uchwała Nr 6/WZD/2016
 13. Uchwała Nr 7/WZD/2016
 14. Uchwała Nr 8/WZD/2016