herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Wydmy śródlądowe w Kątach Goździejewskich o powierzchni ok. 40 ha jest mają kształt paraboliczny. Są to formy pochodzenia eolicznego, tzn. utworzone na skutek działalności wiatru Wydmy śródlądowe w Kątach Goździejewskich wywiewającego piasek w tym wypadku z terenu nizinnego. Wydmy mają wypukłość skierowaną ku wschodowi, gdyż większość wiatrów w tym rejonie ma kierunek zachodni. Wysokość względna dochodzi do 10 metrów. Wydma porośnięta jest lasem sosnowym i w około 30 % została wyeksploatowana. Formy te występują zwykle grupowo. W pobliżu podobny charakter i kształt mają Góry Chobockie oraz wydmy w sąsiedztwie pobliskiej wsi Poręby jak również Rysiowa Góra o wysokości względnej ok.15 metrów w pobliżu wsi Rysie nad doliną rzeki Długiej. Inny rodzaj wydm śródlądowych tj. wydmy poprzeczne lub inaczej wały wydmowe można zaobserwować na terenach leśnych pomiędzy miejscowościami Ruda i Jędrzejnik.