herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Obok dworu dawnego folwarku Łaszczyzna znajduje się najstarszy w gminie Dębe Wielkie 600-letni dąb szypułkowy o nazwie Wiarus. Dąb jest pomnikiem przyrody (Orzeczenie PWRN WaIlustracja przedstawia 600-letni dąb szypułkowy o nazwie Wiarusrszawa z 1971 r.), posiada obwód 730 cm, wysokość 30 m. Prawdopodobnie pamięta czasy Puszczy Dębskiej, od której wzięło swoją nazwę Dębe Wielkie. Zapisy źródłowe mówią, że „ku dzierżawie dębskiej jest niemała puszcza, w której jest drzewo rozliczne ku budowaniu i barci godne, dębina wielka, sośnina”. W 2017 roku dąb zyskał nazwę Wiarus. Pomimo upływających setek lat i zniszczeń od uderzeń pioruna sędziwe drzewo ma się dobrze i dumnie góruje nad rzeką Długą przypominając o sześciu wiekach historii Dębego Wielkiego.