herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Obraz przedstawia postać Pełnomocnika ds. Przedsiębiorców.Zarządzeniem nr ZO.0050.96.2017 z dnia 23 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Dębe Wielkie powoła Pana Krzysztofa Górnika na Pełnomocnika Wójta Gminy Dębe Wielkie do spraw Przedsiębiorców. Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) promowanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie Gminy Dębe Wielkie,

2) wspieranie podmiotów gospodarczych działających bądź zamierzających działać na terenie Gminy Dębe Wielkie,

3) udział w krajowych programach i międzynarodowych inicjatywach wspierających przedsiębiorczość,

4) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu gospodarczego i organizacjami pozarządowymi wspierającymi rozwój przedsiębiorczości w Gminie Dębe Wielkie.

Pełnomocnik Wójta ds. Przedsiębiorców

k.gornik@debewielkie.pl