herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Referat Zarządzania i Organizacji zapewnia należytą informację w budynku Urzędu ze wskazaniem stanowiska pracy i jego siedziby oraz godzin przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

Wójt Gminy Dębe Wielkie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach 1400 – 1800 po wcześniejszym zapisaniu się na spotkanie.

Zapisy prowadzi pracownik Sekretariatu Wójta p. Justyna Górzyńska w pokoju nr 34 oraz telefonicznie pod nr 25 756 47 00.

W przypadku nieobecności Wójta w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Zastępca Wójta Gminy lub Sekretarz Gminy. Kierownicy Referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.

Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Górzyńska w pokoju nr 34 oraz telefonicznie pod nr 25 756 47 00.

Przewodniczący Rady Gminy Dębe Wielkie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. od 1700 do 1800. Zapisy prowadzi p.  Katarzyna Kozdrój w pok. 29 oraz telefonicznie pod nr 25 756 47 29.

Skargi i wnioski dotyczące Wójta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje Rada Gminy Dębe Wielkie. Skargi i wnioski dotyczące pracowników Urzędu Gminy  rozpatruje Wójt.

Skargi i wnioski można składać również w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu,  faksem nr 25 756 47 34, w formie elektronicznej przesyłając na adres sekretariat@debewielkie.pl, przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz osobiście do protokołu.

Wszystkie skargi i wnioski wpływające do urzędu podlegają ewidencji w rejestrze skarg i wniosków, który prowadzi Referat Zarządzania i Organizacji.

 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków