herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Ilustracja przedstawia stawy hodowlane w Rudzie.Stawy hodowlane zostały założone przez właściciela majątku Ruda hrabiego Mariana Starzeńskiego herbu Lis na początku XX w. Ten urokliwy zespół budowli wodnych składający się z kilku jazów i obecnie 15 stawów ma powierzchnię ponad 70 ha. W latach świetności powierzchnia była jeszcze większa. Starzeński prowadził tu przede wszystkim hodowlę karpia ale też badania nad hodowlą innych gatunków ryb. Kilka stawów hrabia nazwał imionami  członków rodziny: córek – Gabrielin i Natolin Dolny, wnuczek – Krysin i Zofiówka a Marianka – od imienia samego hrabiego. Stawy kroczkowe służą do hodowania karpi pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia (tzw. kroczki). W południowo-zachodniej części kompleksu znajdują się tzw. suche stawy – pozostałość po dawnych budowlach wodnych wśród których był Aleksandrów Duży (od imienia żony) . Zbiorniki hodowlane są zasilane dwoma kanałami dzięki spiętrzeniu wody na rzece Mieni. Ze względu na bogactwo gatunkowe teren stawów został na wniosek Gminy Dębe Wielkie, uchwałą nr 125/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r., włączony do Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.