herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

 

07.06.2023

1. Projekt Ministerstwa Obrony Narodowej pt.: ,,Samoobrona Kobiet-zaufaj wojsku”

Plakat projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pt.: ,,Samoobrona Kobiet-zaufaj wojsku”

Plakat projektu Ministerstwa Obrony Narodowej pt.: ,,Samoobrona Kobiet-zaufaj wojsku”

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gminne Centrum Kultury w Mrozach zaprasza 10 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 na plac przy tramwaju konnym w Mrozach na widowisko przedstawiające rekonstrukcję bitwy pod Kuflewem w czasie Powstania Styczniowego. Bitwa została stoczona 27 października 1863 r. z wojskami rosyjskimi przez oddział powstańczy pod dowództwem Kazimierza Kobylińskiego w lesie pomiędzy Kuflewem a Piasecznem. Rekonstrukcję przygotuje Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Bajka” w barwach 6 Pułku Strzelców Konnych im. Wielkiego Hetmana Koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Weźmie w niej udział ok. 100 rekonstruktorów odgrywających piechotę i kawalerię oddziałów wojsk rosyjskich i polskich według scenariusza przewidującego przemarsz wojsk powstańczych, odpoczynek oddziału w lesie i rozbicie obozowiska, zatrzymanie się w karczmie seciny Kozaków Dońskich, wypad w kierunku powstańców i ich wyparcie z lasu. Przed bitwą odbędą się pokazy jazdy konnej i musztry kozaków, a po rekonstrukcji będzie można zwiedzać teren bitwy, na którym zostanie zrekonstruowana XIX-wieczna wioska. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1864-1864”.

Plakat rekonstrukcji Bitwy pod Kuflewem

Plakat rekonstrukcji Bitwy pod Kuflewem