herb Gminy Dębe Wielkie
facebook
  • Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt domowych w godzinach pracy urzędu należy zgłaszać pod nr 25 756 47 49, w pozostałych godzinach pod nr telefonu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego tel. 604 197 100
  • na podstawie umowy z Gminą Dębe Wielkie całodobową opiekę weterynaryjną zapewnia „CITOVET” lekarz weterynarii ANDRZEJ MASTALERZ, ul. Okrzei 12B, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
  • Gmina ponosi koszty opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych, także z udziałem zwierząt posiadających właściciela, gdy kontakt z nim jest niemożliwy, a zwierzę wymaga natychmiastowej pomocy.