herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Z uwagi na konieczność ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom,  na terenie Gminy Dębe Wielkie został zamontowany system monitoringu wizyjnego, mający na celu zapewnianie mobilnego monitoringu miejsc dotąd niestrzeżonych. Pozwoli on na monitorowanie obszarów, które są wykorzystywane jako nielegalne wysypiska lub miejsca wykroczeń. Urządzenia monitoringu będą umieszczane w różnych miejscowościach naszej Gminy, w zależności od sytuacji i potrzeb danego sołectwa. Kamera po wykryciu ruchu rejestruje zdarzenia poprzez zrobienie zdjęcia, które jest automatycznie wysyłane na telefon komórkowy upoważnionego pracownika.

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Wójt Gminy Dębe Wielkie (tel. 25 756 47 00, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych – Panią Kamilą Rudzińską-Kępka pod adresem email: iod.debewielkie@edukompetencje.pl.
  3. System monitoringu stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowanym, ochrony mienia oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
  4. Dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa – Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
  5. Zdjęcia z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system ma prawo dostępu do danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.