herb Gminy Dębe Wielkie
facebook Wypełniając deklaracje podatkowe po raz kolejny sami możemy wybrać cel, na który przeznaczymy jeden procent naszego podatku.  Zachęcamy Państwa do przekazania dotacji na rzecz  organizacji pozarządowych z terenu Gminy Dębe Wielkie oraz inne podmioty wyszczególnione poniżej.


Środki uzyskane z tytułu 1 % przeznaczamy na działania statutowe  pożytku publicznego  w zakresie  edukacji i wychowania,  miedzy innymi na :

– wspieranie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,o niskim statusie materialnym oraz  w trudnej sytuacji rodzinnej.

– organizację konkursów dla dzieci  i tym samym odkrywanie utalentowanych uczniów  i  promowanie ich osiągnięć.

Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Oddział w Mińsku Mazowieckim ul. Kościelna 3

NR KRS 0000039939


Parafialny Zespół Caritas w Dębem Wielkim działa przy parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.

Nadrzędnym celem tej organizacji jest wspieranie osób w trudnej sytuacji życiowej.  Akcje zorganizowane przez PZC w Dębem Wielkim w 2017 r.:

  • FEAD Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – program polega na systematycznym wsparciu osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie i swojej rodzinie podstawowych produktów żywnościowych. PZC jest jedynym dystrybutorem żywności w ramach programu FEAD na terenie gminy i swoją pomocą obejmuje prawie 100 rodzin;
  • wigilia dla osób samotnych;
  • akcja „Daj serce – weź serduszko”;
  • akcja „Drzewko miłosierdzia”;
  • zakup węgla dla potrzebujących rodzin;
  • wykup leków i pomoc w opłaceniu rachunków;
  • dofinansowanie obiadów w szkole.

Działania Caritas można wesprzeć nie wychodząc z domu. Wystarczy przy rozliczaniu PIT za ubiegły rok, wpisać numer KRS Parafialnego Zespołu Caritas i tym samym przekazać na naszą działalność 1% podatku dochodowego.

KRS: 0000223182

Ofiary dowolne lub darowizny można wpłacić także na numer Konta Bankowego: 82 9226 0005 0001 6809 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. oddział w Dębem Wielkim, ul. Strażacka 3