herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Informacje z roku 2024

Zarządzenie KE.0050.17.2024 z dnia 02.02.2024 w sprawie powołania Gminnej Społecznej Komisji ds. Ochrony Zwierząt w Gminie Dębe Wielkie

DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT 2024


Informacje z roku 2023

Zarządzenie KE.0050.71.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Społecznej Komisji ds. Ochrony Zwierząt w Gminie Dębe Wielkie.

Zarządzeniem KE.0050.80.2020 z dnia 2020-07-30 powołano Gminną Społeczną Komisję ds. Ochrony Zwierząt w Gminie Dębe Wielkie

Z prac Gminnej Społecznej Komisji do spraw ochrony zwierząt

Do zadań Komisji należą sprawy związane z ochroną zwierząt, opieką nad zwierzętami oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt, w szczególności:

  1. doradztwo w zakresie opracowywania projektów aktów prawa miejscowego wydanych przez organy Gminy Dębe Wielkie w zakresie działalności Komisji;
  2. współpraca z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ekologii Urzędu Gminy Dębe Wielkie w celu podwyższenia efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy Dębę Wielkie;
  3. występowanie do Urzędu Gminy Dębe Wielkie z wnioskami w zakresie swojej działalności;
  4. inicjowanie i opracowywanie programów służących ochronie oraz przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębe Wielkie;
  5. podejmowanie inicjatyw społecznych w obszarze problematyki zwierząt na terenie Gminy Dębe Wielkie.

Widzisz złe traktowanie zwierząt? Oto co możesz zrobić:

  • zgłosić sprawę telefonicznie  pod numerem: 25 756 47 49 – podinspektor ds. ochrony zwierząt Urzędu Gminy Dębe Wielkie.
  • zgłosić osobiście w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie

Informacje z roku 2021.