herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej, powołane Zarządzeniem nr SO.0050.125.2017 Wójta Gminy Dębe Wielkie Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 13 października 2017 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Dębe Wielkie.