herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELI UKRAINY

Według  Art. 13 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Dnia 30 kwietnia wraz z nowelizacją ww. ustawy zapis ten uległ zmianie, przez co świadczenie pieniężne z tego tytułu przysługuje nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W praktyce oznacza to tyle, że za konkretną osobę świadczenie przysługuje na 120 dni od dnia przekroczenia granicy przez tą konkretną osobę.

Świadczenie może zostać przedłużone powyżej 120 dni gdy zostanie spełniony chociaż jeden z warunków wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. Poz. 1336), które znajdziecie Państwo poniżej.

Na podstawie ust. 1 § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty stawka takiego świadczenia wynosi 40zł za osobę za dobę.

Gmina według § 3 ust. 2 ww. wymienionej ustawy ma miesiąc czasu na rozpatrzenie takich wniosków. W celu usprawnienia procesu zarówno rozpatrywania wniosków jak i wypłaty świadczenia Urząd Gminy prosi jednak, żeby wnioski takie były składane na początku każdego miesiąca lub gdy osoba zaprzestanie zapewniać zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Wszelkie świadczenia z tego tytułu według § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia płatne są z dołu, tj. tylko za okres poprzedzający datę złożenia wniosku.

Świadczenie będzie wypłacane osobom po sprawdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy Dębe Wielkie faktycznego zapewnienia zakwaterowania w deklarowanych dniach.

Do wniosku o wypłatę świadczenia właściciel obiektu musi złożyć odpowiednie oświadczenia oraz kartę osoby przyjętej do zakwaterowania za każdą osobę, której udzielił zakwaterowania. Dnia 30 kwietnia wraz ze zmianą rozporządzenia zarówno wzór oświadczeń oraz karty uległ niewielkim zmianom, załączniki po zmianach znajdziecie państwo tutaj:

KARTA OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA

WZÓR WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

 


Як отримати номер PESEL
1 Запишіться на прийом в Канцелярії Управління Гміни
2. Заповніть заяву, але не підписуйте її.
3. Принести в Управління необхідні документи:
  • заповнена заява,
  •  паспорт або посвідчення особи, водійські права або свідоцтво про народження
  • одна фотографія. Фото можна зробити в місті Мінськ Мазовецькі (Mińsk Mazowiecki).
4. При наданні номера PESEL повинні бути присутні діти віком від 5 років.
Jak otrzymać numer PESEL (uchodźcy z Ukrainy)
1. Zarezerwuj termin w kancelarii Urzędu Gminy
2. Wypełnij wniosek ale nie podpisuj go.
3. Przynieś wymagane dokumenty do urzędu:
  • wypełniony wniosek
  • paszport lub dowód osobisty albo prawo jazdy albo akt urodzenia
  • jedno zdjęcie. Zdjęcie można wykonać w mieście Mińsk Mazowiecki.
4. Dzieci powyżej 5 roku życia muszą być obecne podczas nadawania numeru PESEL.

Звертайтеся до людей з громадянством України в офісі ґміни Дебе Велике.
Катажина Долбаковська
тел. +48 664 671 957
електронна пошта: ukraina@debewielkie.pl
Kontakt dla osób obywatelstwa ukraińskiego w naszym Urzędzie Gminy Dębe Wielkie.
Katarzyna Dołbakowska
tel. +48 664 671 957
e-mail: ukraina@debewielkie.pl

Darmowa pomoc psychologiczna dla obywateli Ukrainy

Psycholog Inna Karpenko

Wtorek 8.00-12.00

Czwartek 15.00-18.00

Telefon: 660 073 741

Dębe Wielkie, ul. Szkolna 17

 

Психологічна допомога для українців, безкоштовно

Провадить  досвідчений психолог  Інна Карпенко.

Вівторок 8.00-11.00

Четвер 15.00-18.00

Телефон довіри

660 073 741

Адреса:

Debe Wielkie, ul.Szkolna 17


 

W związku z często pojawiającymi się pytaniami na temat możliwości pomocy ludziom znajdującym się na Ukrainie oraz uchodźcom ukraińskim – o szczegóły możecie państwo pytać pod numerem telefonu 25 756 47 44 lub 668 947 012.

ODRADZA SIĘ PRZYJMOWANIA UCHODŹCÓW NA WŁASNĄ RĘKĘ. Gest ten jest bardzo szlachetny i zasługuje na pochwałę, nie jest on jednak na tą chwilę konieczny. Zarówno na ternie Gminy Dębe Wielkie, jak i na terytorium całego kraju jest jeszcze mnóstwo miejsc zakwaterowania zorganizowanych przez jednostki administracji publicznej i to tam w pierwszej kolejności powinni być kierowani uchodźcy. Przyjmując kogoś do siebie przyjmujecie państwo na siebie odpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo tych osób, ale także za wiele kwestii formalnych i prawnych. Ponadto na chwilę obecną nie ma żadnej gwarancji, że zostaną państwu zwrócone jakiekolwiek poniesione koszty (Gmina dokłada wszelkich starań, by załatwić tą kwestię), a ich czas pobytu może wynosić nawet kilka miesięcy.
Jeśli mimo to ktoś już przyjął (lub zamierza przyjąć w ciągu następnych kilku dni) do siebie uchodźców z Ukrainy proszony jest o pilny kontakt pod numer 25 756 47 44 lub 668 947 012 w celach informacyjnych oraz w celu ustalenia konieczności udzielenia ewentualnej pomocy.

Wszystko w jednym miejscu w sprawach pomocy dla obywateli z Ukrainy. Na stronie internetowej pod adresem Pomoc Ukrainie Dębe Wielkie w komentarzach będą podawane na bieżąco  informacje co pilnie potrzebujemy. Poprosimy o konkretną reakcję w komentarzu.