herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Powstanie listopadowe 1831

Zdjęcie trzech drewnianych krzyży.W tym miejscu znajdował się cmentarz żołnierzy polskich i rosyjskich poległych w bitwie pod Dębem Wielkim w Powstaniu Listopadowym w dniu 31 marca 1831 r. Stały tu trzy drewniane krzyże. Jeden dawniej przy młynie a obecnie przy warsztacie samochodowym (ten krzyż stoi do dziś po zachodniej stronie ulicy Pustelnickiej) i dwa po wschodniej stronie ulicy Pustelnickiej.

W 1982 roku Jan Gańko i Józef Kowalczyk ufundowali trzy nowe krzyże metalowe, ale postawiono wszystkie trzy razem w obecnym miejscu. Umieszczono też małą tabliczkę z napisem:

„TU SPOCZYWAJĄ PROCHY ŻOŁNIERZY

 POWSTANIA LISTOPADOWEGO

1831- 1982.

 W HOŁDZIE MIESZKAŃCY”

Przy krzyżach po odzyskaniu niepodległości odprawiono mszę świętą polową za poległych żołnierzy. We mszy uczestniczyli ułani z Mińska Mazowieckiego. Z tego miejsca była brana urna z ziemią na kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego.

W 2018 roku mieszkańcy Sołectwa Dębe Wielkie Wschód ze środków funduszu sołeckiego przy pracy własnej odnowili mogiłę powstańczą i ustawili kamień pamiątkowy z nową tabliczką o następującej treści:

„Cześć pamięci Żołnierzy Powstania Listopadowego poległych za ojczyznę 31 marca 1831 roku w bitwie pod Dębem Wielkim”

Po odnowieniu miejsce pamięci narodowej zostało uroczyście poświęcone.

Stara tabliczka umieszczona została na metalowym ogrodzeniu.