herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Powstanie styczniowe 1863

Zdjęcie krzyża upamiętniającego zmarłych z ran powstańców styczniowych.Krzyż upamiętniający zmarłych z ran powstańców styczniowych z oddziału majora Józefa Jankowskiego, który po potyczce z wojskami rosyjskimi pod Górkami w dniu 25 maja 1863 r. przeszedł na północną stronę traktu brzeskiego. Oddział Jankowskiego udał się następnie w rejon Chobotu i Michałowa. Pierwszy krzyż stał na mogile zmarłych powstańców, która znajdowała się około 20 metrów dalej w kierunku północnym. Stary spróchniały krzyż zastąpiono nowym, który ufundowano w 1990 r. i postawiono w obecne miejsce. Mogiła ta znajduje się w pobliżu dawnego folwarku Łaszczyzna należącego w okresie międzywojennym do znanej rodziny Olszamowskich.

Zdjęcie dworu Łaszczyzna.

W dworze Łaszczyzna, który dzisiaj jest niestety w złym stanie technicznym, mieszkał adiutant marszałka Józefa Piłsudskiego – Janusz Olszamowski. Obok dworu znajduje się najstarszy w gminie Dębe Wielkie dąb szypułkowy. Dąb jest pomnikiem przyrody (Orzeczenie PWRN Warszawa z 1971 r.), posiada obwód 730 cm, wysokość 30 m, a jego wiek szacuje się na około 600 lat. Prawdopodobnie pamięta czasy puszczy, od której wzięło swoją nazwę Dębe Wielkie. W 2017 roku dąb zyskał nazwę Wiarus.

Zdjęcie dębu szypułkowego który jest pomnikiem przyrody..