herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej .

W celu skorzystania z ESP Urzędu Gminy Dębe Wielkie dostępnej na platformie ePUAP, należy spełnić poniższe warunki:

Adres skrytki  ePUAP dla podmiotów publicznych to: /GminaDebeWielkie/SkrytkaESP

E-puap  – https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/GminaDebeWielkie

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępna jest pod adresem: http://epuap.gov.pl/.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną (Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw).