herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

 Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Dębe Wielkie

Dnia 23 października 2019 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.

Poniżej dokumenty do pobrania:

 1. Protokół z dnia 23.10.2019r.
 2. Uchwała nr 10/WZD/2019 w sprawie uchwalenia zmian w statucie Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie poprzez zatwierdzenie tekstu jednolitego statutu.
 3. Uchwała nr 11/WZD/2019 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie do złożenia zrzeczenia się prawa do odwołania od decyzji zatwierdzającej zmiany w statucie Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.
 4. Uchwała nr 12/WZD/2019 w sprawie wyborów uzupełniających Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW Dębe Wielkie

Dnia 20 sierpnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.

Poniżej dokumenty do pobrania:

 1. Protokół z dnia 27.08.2019r.
 2. Uchwała nr 1/WZD/2019 w sprawie zatwierdzenia dodatkowego odpisu na administrację Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim z budżetu Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie na rok 2019 z tytułu nadzoru i rozliczenia przyznanych dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.

Dnia 21 marca 2019 roku odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.

Poniżej dokumenty do pobrania:

 1. Protokół z dnia 21.03.2019r.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Uchwała nr 1/WZD/2019 w sprawie zatwierdzenia dodatkowego odpisu na administrację RZSW na 2018 rok.
 4. Uchwała nr 2/WZD/2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i rzeczowego oraz udzielenia absolutorium zarządowi Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.
 5. Uchwała nr 3/WZD/2019 w sprawie indywidualnego umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu nieuregulowania składki członkowskiej.
 6. Uchwała nr 4/WZD/2019 w sprawie umorzenia zobowiązania wynikającego z tytułu niepłacenia składek członkowskich za rok 2013.
 7. Uchwała nr 5/WZD/2019 w sprawie ustalenia składki pieniężnej i innego świadczenia członków Zarządu (odpis na administrację Związku)
 8. Uchwała nr 6/WZD/2019w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego: dla Delegatów GSW Dębe Wielkie, za udział w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów, oraz za udział w posiedzeniach Zarządu i komisji Rewizyjnej.
 9. Uchwała nr 7/WZD/2019 w sprawie zatwierdzenia budżetu Gminnej Spółki Wodnej Dębe wielkie na 2019r. oraz uchwalenia wysokości składki członkowskiej na rzecz spółki w 2019r.
 10. Uchwała nr 8/WZD/2019 w sprawie obciążania kosztami konserwacji właścicieli urządzeń melioracji wodnych należących do ewidencji gruntów odwodnionych rowami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie, nie będących członkami Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie.
 11. Uchwała nr 9/WZD/2019 w sprawie wystąpienia Gminnej Spółki Wodnej Dębe Wielkie z Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Mińsku Mazowieckim.