herb Gminy Dębe Wielkie
facebook

22. UCHWAŁA NR KE.LVII.0007.530.2023 RADY GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębe Wielkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku).

21. UCHWAŁA NR KE.LVII.0007.529.2023 RADY GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie (obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku).

20. UCHWAŁA NR KE.XXXVII.0007.343.2022 RADY GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

* Wzór deklaracji.

19. UCHWAŁA NR KE.XXXVII.0007.342.2022 RADY GMINY DĘBE WIELKIE z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18. Uchwała KE.XXII.0007.213.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne.

17. Uchwała nr KE.XXII.0007.212.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

16. Uchwała KE.XXI.0007.204.2020 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie.

15. Uchwała KE.XXI.0007.205.2020 rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dębe Wielkie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XIX.0007.189.2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

*Wzór deklaracji.

13.Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XIX.0007.188.2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących w kompostowniku przydomowym bioodpady stanowiące odpady komunalne .

12. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XII.0007.117.2019 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

11. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.VII.0007.69.2019 z dnia 30 maja 2019 roku zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie.

10. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XXXVII.0007.340.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

9. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie  KE.XXVII.0007.250.2017 z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

8. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie w sprawie: określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

7.Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XX.0007.184.2016 w sprawie zmiany regulaminu utrzymana czystości i porządku na terenie Gminy Dębe Wielkie

6. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XVIII.0007.171.2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dębe Wielkie.

5. Uchwała Nr KE.XXXIV.0007.255.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XVIII.0007.172.2016 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

3. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XVIII.0007.173.2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Uchwała Rada Gminy Dębe Wielkie KE.XX.0007.185.2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej.

1. Uchwała Rady Gminy Dębe Wielkie KE.XVIII.0007.175.2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.