herb Gminy Dębe Wielkie
facebook
 1. Karta Usług – Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 1. Karta Usług – Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 1. Karta Usług – Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 1. Karta Usług – Zezwolenie na lokalizację zjazdu.
 1. Karta Usług – Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 1. Karta Usług-  Zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 1. Karta Usług – Udostępnienie informacji o środowisku.
 1. Karta Usług Informacja od osób fizycznych o wyrobach zawierających azbest.
 1. Karta Usług –Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, na rzecz innego podmiotu.
 1. Karta Usług – Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 1. Karta Usług –  Zezwolenie na utrzymania psa rasy agresywnej.
 1. Karta Usług – Opłata za śmieci.
 1. Karta Usług – Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Dębe Wielkie w zakresie: – ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt – prowadzenia grzebowisk – prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 2. Karta Usług – Zezwolenie na usunięcie drzew.
 3. Karta Usług – Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Formularz zgłoszenia.